Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın gelişimsel bozukluklar, erken çocukluk döneminde başlayan ve yaşam boyu devam eden sosyal etkileşim, iletişim ve taklite dayalı oyun oynama becerilerinde gecikmeye yol açan nörobiyolojik bozukluklardır. Yaygın gelişimsel bozukluklar, beş bozukluktan oluşan bir grup olarak sınıflandırılmıştır.

Bunlar:

•Otizm

•Rett Sendromu

•Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu

•Asperger Sendromu

•Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın

 Gelişimsel Bozukluk

OTİZM                

Yaygın gelişimsel bozukluklar içinde en yaygın ve en çok çalışılan bozukluk otizmdir.Otizm aşağıdaki belirtiler ile kendini gösterir

· Sözel ve sözel olmayan toplumsal etkileşim davranışlarında bozukluk

·Yaşıtlarıyla gelişim düzeyine uygun ilişkileri  kuramama

· Diğer insanlara ilginin olmaması

· Başkalarının varlığının, duygularının,

  düşüncelerinin farkında olmama

· Kendi dünyasında yaşıyormuş gibi görünme

·  Tanıdık yabancı ayrımı yapmama

·  İşitmede bir sorun olmamasına rağmen seslenildiğinde ismine dönmeme

· Göz temasının kısıtlı olması ya da hiç olmaması

· Bazı nesnelere aşırı bağlanma

· Sözel ve sözel olmayan iletişimde bozukluk

·  Konuşmada gecikme

·  Duyduğu kelimeleri, cümleleri papağan gibi anlamsızca aynen tekrarlama

·  Konuşma becerileri gelişse bile konuşmayı iletişim amaçlı kullanmama

·  Hayal gücü yetersizliği nedeniyle taklite dayalı oyun oynayamama

·  Oyuncakları amacına uygun kullanmama

·  Nesnelerin bütünüyle değil parçalarıyla ilgilenme

·  Düzenine sıkı sıkıya bağlılık

·  Düzenindeki en ufak değişime aşırı tepki

gösterme kendine veya çevresine zarar verici

öfkeli davranışlar

·  Streotipik, tekrarlayıcı, takıntılı hareketlerde

bulunma kanat çırpma, etrafında dönme,

parmak ucunda yürüme vb.

Otizm her bireyde aynı belirtilerle kendini göstermez.

Çocuğunuzun yukarıda yazılı olan belirtilerden bazılarını qgösterdiğini düşünüyorsanız en kısa sürede bir uzmana danışmalısınız!

 

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Yaygın gelişimsel bozuklukların tedavisinde en etkili yaklaşımlar bireylerin yaşına ve işlevsellik düzeyine göre planlanan özel eğitim ve davranış terapileridir.

Dünya Özel Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi'nde yaygın gelişimsel bozukluk alanında uzman eğitmenler ve psikologlar hizmet vermektedir. Merkezimize başvuran bireylere ayrıntılı gelişim değerlendirmesi yapılır. Yapılan değerlendirme ile belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda bireysel eğitim programı oluşturulur ve eğitime başlanır. Sağlıklı bir ilerleme için hekim, özel eğitim merkezi, okul ve ailenin işbirliği içinde çalışmasının gerekli olduğuna inandığımızdan öğrencilerimizin hekimleriyle,aileleriyle ve okullarıyla düzenli olarak görüşmeler yapılır.