Disgrafi (Yazı yazma bozukluğu)

Yazı yazma becerilerinde nörolojik bir sorunu olmadığı halde özellikle ses, noktalama işaretleri,

yazım kuralları ve gramerde gözlenen öğrenme bozukluğunun bir türüdür.

Yazma Bozukluğu (disgrafi) belirtileri:

·              Harfleri karıştırma (b-d, b-p, m-n, z-s, ğ-g).

·              Özellikle noktalı ve noktasız harfleri birbiri ile karıştırma.(o-ö, u-ü vs.)

·              Yazarken ses ve heceleri ters yazma, atlama ya da ekleme yapma. (tak-kat gibi)

·              Sayıları ve yazılış yönlerini ters yazma,

·              Yazıların okunaksız, karışık olması ve satır aralarına sözcükleri yerleştirmede güçlük.

·              İnce motor gerektiren çalışmalarda özellikle kalemi uygun pozisyonda tutmakta zorluk.

·              Noktalama işaretleri ve yazım kurallarını uygulamakta güçlük.

·              Gramer hataları.

·              Yazılı sınavlarda süreyi etkili kullanamama, başarı düzeyinde yetersizlik gibi belirtiler görülmektedir.