Öğrenme Güçlüğü

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

Özel Öğrenme Güçlüğü; dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir bozukluktur. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar, zekaları normal ya da normalin üzerinde olmasına rağmen okuma, yazma ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. Ancak bu onların zeka düzeylerinde bir sorun olduğunu göstermez.

Özel Öğrenme Güçlüğü üçe ayrılır.

•Disleksi (Okuma Bozukluğu)

•Disgrafi (Yazma Bozukluğu)

•Diskalkuli (Aritmetik Bozukluğu)