Diskalkuli (Matematik öğrenme bozukluğu)

DİSKALKULİ (MATEMATİK ÖĞRENME BOZUKLUĞU) NEDİR?

 

Diskalkuli kişinin matematik kavramları anlayamaması ve matematiksel işlemleri yapamamasına neden olan bir tür öğrenme bozukluğudur.

Araştırmalar göz önüne alındığında diskalkulinin belirtileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

•Dört işlem alıştırmalarını parmaklarını kullanmadan yapamama,

•Temel matematik becerileri içeren işlemlerde muhakeme yürütememe, süreyi

uygun kullanamama ve çözüm yaparken zorlanma,

•Toplama ve çarpma işlemlerinin değişme özelliğini tanımada güçlük yaşama,

•Matematik problemlerinde kullanılan problem çözme becerisi ve basamakları

uygulamada zorlanma,

•Dikkat- konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanan işlem hataları,

•Görsel ve mekânsal işleyiş ile ilgili problemler,

•Belleğin zayıf çalışması sebebiyle çabuk unutma,

•Sayıları tanımada zorlanma, negatif ve pozitif sayıları ayırt edememe,

•Alışverişlerde hesap yapmada zorlanma,

•Gün, hafta, ay, mevsimler gibi sıralama gerektiren kavramları anlamada güçlük

çekme,  

•Zamanı anlatmada, yer ve yönü bulmada zorlanma,

•Stratejik planlama gerektiren oyunlarda beceri eksikliği (örn: dama, santranç vs.

oynarken)

•Matematikteki belli başlı kavramları anlayamama ve hatırlayamama,

•Kesirler konusunu anlamada güçlük yaşama,

•Sayıların geçtiği kazanımlarda hafıza zayıflığı,

•Matematiksel sembolleri algılamada güçlük çekme ve karıştırma,

•Günlük yaşam problemlerini anlamada, bilgileri ve olayları sıraya koymada

zorlanma,

•Basit geometrik şekilleri çizmede zorlanma ve tanımlayamama