Üstün Zekalılar

Her çocuk annesi ve babası için tektir ve özellikleri kendi anne babasına göre özeldir. Bazen çocuğun verdiği cevaplarla, bazen gösterdiği davranışlarla, çocuk, anne babaların bu düşüncelerini destekler. Bu durumun gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi ise uzmanlar tarafından sağlanır ve durum tespit edildikten sonra, çocuk için uygun eğitim programları oluşturulur.

Milli eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu tanıma göre üstün zekâ, zekâ bölümlerinin çeşitli ölçeklerde sürekli olarak ortalamanın üstünde olup da güzel sanatlar, teknik ve benzeri alanlarda yaşıtlarından belirli ölçüde üstün olan şeklinde tanımlanmıştır. Ancak durum bazı tanımlardan ve gözlemlerden daha karışık ve çok yönlü olması nedeni ile kesin bir tanım yapmak oldukça güçtür. Farklılıklar gözlemlenmeye başlandığında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Üstün olduğu düşünülen bir çocuğun takip edilirken dikkat edilmesi gereken noktalar ise şöyledir:

- Soyut düşünebilme becerisi yüksek düzeyde gelişmiş

-Karşılaştığı yeni durumlar ile kolayca başa çıkabilmesi ve bu durumları yönlendirmesi

-Sözel iletişim becerilerinin yaşının üzerinde olması

-Sayılarla, sayısal verilerle arasının diğer çocuklara göre iyi olması

-Bilgilerini hızlı, sağlıklı ve seçici olarak kullanması

-Belirli bir çalışma alanına karşı yüksek düzeyde ilgili davranması, hevesli görünmesi, hayranlık ve bağlılık duyması

-Kendini belirli bir işe adayabilme kapasitesi

- Belirli işlerde sabırlı, azimli ve kararlı davranması ve çok çalışması

-Önemli bir işin üstesinden gelebileceğine yönelik kuvvetli bir inancının olması ve kendisine bu konu hakkında fazlaca güvenmesi

-Yüksek hedefler belirlemesi

-Mükemmeliyetçi davranışlar sergilemesidir.

 

Durumun değerlendirilmesine yönelik zekâ tesitlerine keşif amaçlı başvurulması bu dönem için çok kritiktir. Belirtiler sadece anne babalar tarafından değil çevre tarafından da gözlemlenmeye başladığında konunun uzmanlarına başvurulması ve uygun programlar oluşturulması ile üstün zekâlı çocuklar daha mutlu, uyumlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürürler.