PROPRİOSEPTİF DUYU

PROPRİOSEPTİF DUYU
 

Vücudumuza derin duyu hissi veren ve içten gelen duyudur. Kas, eklem, tendon ve fasyada bulunur gelen bilgiyi beyne iletir.  Vücudumuzun pozisyonu ve uzaydaki hareketlerimiz hakkında bilgi verir. Bu bilgiler doğru işlenirse vücut farkındalığımız artar.

⦁ Kaslarımızın ne kadar ve ne hızla kasılıp gevşediği, 

⦁ Hareketin hızı,  

⦁ Vücudumuzdaki organların pozisyonu hakkındaki bilgileri,

⦁ Zamanlamamızın nasıl olduğu ve 

⦁ Kaslarımızın aktivite sırasında ne kadar kasılıp gevşediği hakkında bilgilendirir. 

Örneğin, bulunduğumuz konumdaki değişikliğe bağlı olarak gerçekleşen uzama, gerilim ve basınç değişimleri ayarlamamızı sağlar. Proprioseptif duyu sayesinde cisimlere ne kadar kuvvet uygulayarak tutmamız gerektiğini biliriz. Bireylerde,  günlük yaşamda vücut farkındalığı, motor kontrol, praksis, duygusal güven(motivasyon vb) ve postüral istikrarı sürdürmekte proprioseptif sistemin fonksiyonu görülür.

Proprioseptif fonksiyon bozukluğu, genellikle dokunma veya vestibüler sistemdeki problemlerle birlikte ortaya çıkar. Proprioseptif duyu; dokunma ve vestibüler duyu ile ilişkilidir. 

Proprioseptif duyu, kaba motor ve ince motor aktivitelerimizi koordine etmek için gerekli bilgiyi sağlar. Örneğin kalemi kâğıt üzerine yerleştirmek, tek ayak üzerinde zıplamak, çatalı tutmak düğmeyi ilklemek. Eğer çocuğunuzda proprioseptif sistemle ilgili problemler olduğunu düşünüyorsanız bir ergoterapiste danışabilirsiniz.

                                                                                         

                                                                                   Ergoterapist İrem Karadeniz