Bu yazıyı okurken hiç düşünmeden otomatik olarak okuma aktivitesini gerçekleştiririz.

Bu yazıyı okurken hiç düşünmeden otomatik olarak okuma aktivitesini gerçekleştiririz.
Okuma aktivitesi için bir çok alanın bu aktivite için hazır bulunması gerekir.
Okuma aktivitesi için;
Beynin çeşitli bölümlerinin eş zamanlı olarak çalışması

Temporal lob: fonolojik farkındalıkta ve kod çözmede etkin

Oksilital lob: görsel sistem alanında etkin

Frontal lob: akiciligi, dilbilgisi kullanımı ve kavrayışta etkin bir rol üstlenir.

Açısal ve supramarjinal girus: okuma eylemi yürütmek için beynin farklı bölümlerini birbirine bağlayan bir çeşit iletken görevi görür.

Buradan hareketle okuma bir senfoni orkestrasınin ortak çabası olarak görülmelidir.