Bahar Dağlı

Lise eğitimini çocuk gelişimi üzerine tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi'nde Okulöncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Devlet okullarında ücretli öğretmenlik yapmış, özel okullarda da mesleğini sürdürmüştür. 2012 yılında özel gereksinimli bireyler ile rehabilitasyon merkezlerinde çalışmaya başlamıştır. 2018 yılında Dünya ailesine katılmıştır.

Çalışma Alanlarım

Özel gereksinimli bireylere [Okul Öncesi (0-6 yaş grubu), Okul Dönemi (ilkokul,orta okul,lise çağı) ,Otizm, Zihinsel Engelliler] tüm gelişim alanlarında grup ve bireysel eğitim vermektedir.

Katıldığım Eğitimler ve Sertifikalar:

-Özel Eğitim Alanı Öğretmeni Eğitimi

-Dislekside Okuma Yazma Eğitimi

-Cinsel Gelişim ve Cinsellik Eğitimi

-Otizmde Eğitim Uygulamaları Duyu Bütünleme Çalışmaları Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi

-GEÇDA  Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Sertifika Eğitimi

-Good Enough - Harris (Bir İnsan Çiz Testi)

-Peabody (Resim Kelime Testi)

-Gessel ( Gelişim Figürleri Testi)

-AGTE ( Ankara Gelişim Envanteri)

-Cattel 2A-3A Zeka Testi

-Benton Görsel Bellek Testi

-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

-Porteus Labirentleri Testi -Kent Egy Zeka Testi

-Bender - Gestalt ( Görsel Motor Algılama Testi)

-Frostig Görsel Algı Testi GOBDÖ-2-TV (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği 2- Türkçe Versiyonu) ETEÇOM Programı (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı) IVO-ODS (Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti) Zihin Haritalama

-TODİCİN Okuma Geliştirme Programı Dr. Oktay KARACA