Zeynep Yavuz

Özel Eğitim Alan Öğretmeni Zeynep YAVUZ 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur. 


2000-2001 yılında Dokuz Eylül Hastane Kreşinde, 2001-2006 yılları arasında Çenberci Çocuk Dünyası Anaokulu’nda çalışmıştır. 2007-2009 Marmaris Martılar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmış bu süre içerisinde Uzman Dil Konuşma Terapisti Mehmet COŞKUN’dan dil ve konuşma bozuklukları alanında süpervizyon almıştır.


 Aldığı Eğitimler :

PCDI Kursu ( Otizmli Çocuklar İçin Erken Eğitim Programı Geliştirme), Benim de Sesim Var Eğitimi (Konuşma Geriliği Olan Çocuklarda Tablet Eğitimi), İzmir 1. Otizm Kongresi, Otizmde Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar Uygulamalı Davranış Analizi, Temel Portage Eğitimi (Erken Çocukluk Gelişim Programı Eğitimi), Duyu Bütünleme Terapisi ve Otizm Eğitimci Supervizyon Çalışmaları, Özel Gelişimli Çocuklarda Dil Gelişimi Terapi Teknikleri ve Artikülasyon Çalışmaları, Özel Eğitim Alanında Destek Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu,  Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Eğitimi ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE),Kelime Söyleyiş Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, D2 Dikkat Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Catell 2-A Zeka Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz Testi, Cattel 3-A Zeka Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Porteus Labirent Testi) , GEÇDA (Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı), GEDEP (0-36 aylık gelişimi risk altındaki çocuklar için gelişimsel destek programı), ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı), IVO-ODS (Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Aracı), GOBDÖ-2-TV (GİLLİAM Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği),Öğrenme Güçlüğü Bataryası Eğitimi, PASS Bilişsel Müdahale Programı ( Bireylerin öğrenme performanslarını geliştirmek ve yükseltmek için yapılandırılmış, her bireye ayrı olarak düzenlenen bir öğrenim programıdır.) TILLS TESTİ (6-18 yaşları arasındaki öğrencilere özgül öğrenme güçlüğü: disleksi ve disgrafi ile dil bozukluğu tanısı koymak amacıyla geliştirilmiş yeni nesil bir testtir.) 


2009 yılında Dünya Danışmanlık Merkezi’nde çalışmaya başlamış; 0-6 yaş arası çocuklarda gelişim geriliği, erken çocukluk becerileri, yaygın gelişimsel bozukluk( otizm, atipik otizm, asperger sendromu) mentalretardasyon, dil gelişimi, konuşma geriliği, artikülasyon çalışmaları, anında ekolali ve gecikmiş ekolali söndürme çalışmaları, oyunla iletişim, duyu bütünleme ve motor planlama, dikkat eksikliği alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.