Play Attention

NASA patentli bir program olan Play Atettention,seans sırasında kullanılan sensörler yardımıyla; odaklanmayı ve bilişsel işlemleri gösteren beyin dalgalarını izler. Ve en önemlisi bu sensörler, kullanıcının farklı bir aparat kullanmadan sadece dikkatini vererek ekran karakterilerini hareket ettirerek dikkatini somut olarak gözlemlemesini ve öğrenmesini sağlar.
Play Attention beyin enerji izleme kombinasyonu, bilişsel beceri egzersizleri ve davranış şekillendirme tekniklerini içeren entegre bir dikkat programıdır. Bu program aynı zamanda ‘Edufeedback’ olarak adlandırılır.
Play Attention günümüzde Amerika’da ve birçok Avrupa ülkesinde, kliniklerde, özel hastanelerde uygulanan, çocuklarda ve yetişkinlerde pek çok alanda kullanılarak okul ve iş başarısının artmasına yardımcı olan bir programdır. Sistemin başarısı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış olup Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu NASA’da astronotların, olimpiyat takımlarında sporcuların, Hava Kuvvetlerinde pilotların dikkat seviyelerini arttırmak için kullanılmaktadır. Etkileşimli öğrenme aracı olan Play Attention, çapraz eğitim yoluyla çocukların ve yetişkinlerin dikkat ve bilişsel becerilerini geliştirmek için planlanmış bir çalışmadır. Bireyin dikkat ve davranışlarını kontrol etme potansiyelini anlamasına ve geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Tamamlayıcı koçluk yöntemiyle, bireyde dikkati direk olumsuz etkileyen alışkanlıkları ve davranışları tanımlamayı ve değiştirmeyi hedefler.
Dünya Özel Eğitim ve Araştırma Merkezi olarak, öğrencileri ve aileleri, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Sınav Kaygısı programlarında; Play Attention çalışmalarına ek olarak çeşitli düzeylerde ve ihtiyaca yönelik dikkat çalışmaları, davranış destekli terapi programı ve aile danışmanlığı programımızla desteklemekteyiz.

PLAY ATTENTİON HANGİ ALANLARDA VE HANGİ YAŞ GRUPLARIYLA ÇALIŞILABİLİR?
NASA destekli bir program olan Play Attention 5 yaşından itibaren her yaş grubuyla yapılabilen çalışmalar içermektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI
*Motivasyon Kazanımı
*Dikkat ve Konsantrasyon
*Görsel Hafıza Desteği
*Dürtüsellik
*Gelişmiş Odaklanma
*Yönerge Takibi
*Ders Başarı Desteği
*Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
*Özel Öğrenme Güçlüğü
*Öfke Kontrolü
*Stres Yönetimi
*Zeka Gelişim Desteği
*Takip Becerileri
*Sınav ve Başarı Kaygısı
*Vücut Koordinasyonu
*Organiza Olabilme
*Sorumluluk Bilinci
*İletişim Becerileri Kazanımı

YETİŞKİNLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
*Motivasyon Kazanımı
*Performans Kaygısı
*Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
*İletişim ve Sosyal İlişki Dengesi
*Otokontrol Kazanımı
*Organize Olabilme
*Dikkat ve Konsantrasyon
*Öfke Kontrolü
*Stres Yönetimi
*Görsel Hafıza
*Vücut Koordinasyonu

PLAY ATTENTİON YAŞAMIMIZA NELER KATACAK?
1-Gelişmiş Odaklanma
Sistem odaklanmayı ve konsantrasyonu arttırmakla beraber daha da fazlasını sağlar. Dikkatin dağılmasını engellemek, hafızayı ve görsel organizasyon becerisini arttırmak, bitirilmesi gereken işleri tamamlamak, yönergeleri takip etmek ve planlı olmak gibi temel becerileri geliştirir.
2-Olumlu Davranış Geliştirme
Olumlu gelişim gösteren davranışlar, çocuğunuzun arkadaş edinmesine yardımcı olur. Aşırı konuşma, sırası gelmeden konuşma, kıpır kıpır olma vb. davranışlar çocuğun sınıftaki arkadaşlarıyla olan ilişkilerini etkiler. Play Attention ile yapılan çalışmalar, çocuğun sınıfta ve diğer sosyal ortamlarda uyumlu olmasına yardımcı olur. Yapılan çalışmalara eşlik eden davranış şekillendirme programı, bu çalışmaların eğlenceli ve ödüllendirici olmasını sağlar.
3-Hızlı Akademik Gelişim
Play Attention ile yapılan çalışmalar sonucunda dikkat problemi; daha kısa sürede ödevi tamamlama, ders dinlerken dikkatini daha fazla toplama, yönergeleri izlemek için daha az zaman harcama, oyalanmayı yok etme ve çevresel uyaranlara rağmen yoğunlaşmış dikkat yeteneğine dönüşür.

Play Attention destekli eğitim programımızın öğrencilere katkıları;
*Öğrenciye kendini doğru biçimde tanıma ve doğru çalışma alışkanlıklarını edinme becerisi kazandırır.
*Organize olabilme becerisi kazandırır.
*Sınavlarda odaklanma ile birlikte gerçek potansiyelin keşfini sağlar.
*Hafızayı güçlendirerek kısa ve uzun süreli belleği aktif olarak faaliyete sokar.
*Okuduğunu anlama becerisi kazandırır.
4-Sosyal Etkileşim
Sosyalleşme, bireyin gelişiminin önemli bir parçasıdır. İleride sosyal çevre ile uyum sağlamış bir birey olması, sosyalleşme becerisine bağlıdır. Birey, doğru gelişim döneminde oto-kontrol duygusunu geliştirmeli ve ahlaki bilinci içselleştirmelidir. Kendileri üzerinde kontrol geliştirebilmiş bireyler, daha tutarlı ve sabırlıdırlar. Aileler ve uzmanlar, doğru teknikleri kullanarak ve benlik duygusunun gelişimini destekleyerek, çocuğun kontrol duygusunu geliştirebilirler.

Play Attention destekli eğitim programımızın öğrencilere katkıları;
*Aile içi iletişim becerileri kazanımı
*Empati duyusunun gelişimi
*Başkalarının haklarına saygı bilincinin gelişimi
*Başkalarına yardım bilincinin gelişimi
*İşbirliği bilincinin gelişimi
*Arkadaşlığı keşfetme
*Kendini “sözel” olarak ifade edebilme becerisi
*Kendi kendini kontrol etme becerisi