Özlem Bozkan

Aile danışmanı uzman psikolog Özlem Bozkan 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu’nden onur öğrencisi olarak, 2016 yılında ise Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı yüksek lisans programından mezun olmuştur.

Lisans eğitimi süresince, GATA ve Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri servislerinde stajlarını tamamlamış, ODTÜ Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık merkezinde aktif rol oynamıştır.  2012 yılında değişim programı ile Avusturya  Graz Üniversitesi’nde  çalışmalarına devam etmiş, 2014 yılında ise Almanya Ruhr Üniversitesi’nde 6 aylık süren bir nöropsikoloji programına katılmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince Anne-baba-çocuk iletişimi, aile içi şiddet, çocuklarda bilişsel terapi uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış ve bu konular hakkında seminerler vermiştir.

2013 yılının Nisan ayından itibaren Dünya Psikolojik danışmanlık merkezi’nde,  çocuk ve ergenlere yönelik özel eğitim ve bilişsel terapi alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Çocuk ve ergenlerde özgül öğrenme güçlüğü, dikkat ve hiperaktivite bozukluğu ve sosyal beceri eğitimi uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Anne-baba- çocuk etkileşimine,  aile içi iletişimine ve anne-baba tutumlarına yönelik uygulamalarını sürdürmektedir.