N.Çağla Özcan

Okan Üniversitesinde tam burslu olarak okuduğu Psikoloji bölümünden 2017 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin hemen ardından başladığı iş hayatında çocuklarla terapötik çalışmalar gerçekleştirmiş; bilişsel müdahale ve özel eğitim alanlarında çalışmıştır. Oyun Terapisi, Sistem Yaklaşımı Temelli Çift ve Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerini ve süpervizyonlarını tamamlamıştır; çocuklar ve aileler ile terapi seansları yürütmektedir. Çocuklara zihinsel, psikolojik, gelişimsel değerlendirmeler yapmaktadır. Yüksek lisans eğitimini İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde 2021 yılında tamamlamıştır.

Çalışma Alanlarım

Öğrenme Sorunları

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

Çocukluk Dönemi Kaygı ve Duygudurum Sorunları

Sınav Kaygısı

Aile Danışmanlığı

Davranış Problemleri

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Katıldığım Eğitimler ve Sertifikalar:

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ-IV / WISC-IV), Ekim 2017, Türk Psikologlar Derneği-Psk. Nagehan Demiral Çocuk Değerlendirme Testleri (Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri), Mayıs 2018, Türk Psikologlar Derneği-Klinik Psikolog İlkiz Altınoğlu Dikmeer Özgül Öğrenme Güçlüğü Klinik Gözlem Bataryası (ÖÖG-KG), Mart 2021, Türk Psikologlar Derneği-Dr. Öğr. Üyesi Cihat ÇELİK Projektif Testler (C.A.T, T.A.T, Louissa Düss), Mart 2021, Uzman Klinik Psikolog İnci Güçer Oyun Terapisi, Kasım 2020, Uzman Klinik Psikolog İnci Güçer PASS Bilişsel Müdahale Programı, Mart 2019, Dr. Tamer Ergin Sistem Yaklaşımı Temelli Çift ve Aile Terapisi, Haziran 2019, Klinik Psikolog Dr. Özge Alkanat Bilişsel Davranışçı Terapi, Temmuz 2019, Uzm. Klinik Psikolog Seval Baysal Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Eylül 2019, Dr. Nevin Dölek MOXO d-CPT Çeldiricili Sürekli Performans Testi, Nisan 2019, Moxo Türkiye Çocuk Değerlendirme Testleri (Goodenough Harris İnsan Resmi Çizme Testi, Cattell 2A-3A Zeka Testleri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, D2 Dikkat Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi, Porteus Labirentleri Testi,), Mayıs 2020, Uzm. Klinik Psikolog Sinem Durusal GETAP Zihin Performans Gelişim ve Takip Programı, Temmuz 2019, GETAP Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Çözüm Teknikleri, Eylül 2018, Uzm. Psk. Dan. İbrahim Gülyaşar Otizm ABA Kapsamlı Eğitim Programı - Orta Düzey Uygulayıcı Sertifikası, Şubat 2020, Prof. Dr. Binyamin Birkan

II. Travma Sempozyumu - Çocukluk ve Ergenlik “Kırılganlıktan Sağlamlığa”, Aralık 2018, Türk Psikologlar Derneği Türk İşaret Dili, Ocak 2018 Okan Üniversitesi 12. Psikoloji Günleri "Biliş", Nisan 2016 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi - “Gördüklerimiz Görmediklerimiz”, Haziran 2014, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Üyesi Olduğum Dernekler

Türk Psikologlar Derneği