Leyla Ak

Erg. Leyla AK

Lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Ergoterapive Psikoloji bölümleriyle tamamlamıştır(2017). Eğitim sürecinde;  Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi,ScandicOccupationalTherapy, NP Beyin Hastanesi, Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Duyusal Akademi, Koç Üniversitesi Engelli ve Ailelerine Destek Merkezi, Meva Huzurevinde staj görevlerini tamamlamıştır.

Üsküdar Üniversitesinden; Müzik ve Dans/Hareket Terapisinin Ergoterapi de Bireylerin Aktivite Katılım Performansına Etkisi adlı bitirme projesiyle mezun olmuştur.

Staj sürecinde;yaygın gelişimsel bozukluğu,mentalretardasyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, gelişim geriliği ve özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarla çalışmıştır. Ayrıca engelli bireylerle, madde bağımlılığı olan bireylerle ve kronik ruhsal bozukluğa sahip bireylerle çalışmalarda bulunmuştur.

Ağırlıklı olarak; pediatride ergoterapi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma alanları; günlük yaşam da öğrenmenin alt temelini oluşturan;duyu bütünleme eğitimi,dikkat, planlama becerileri, problem çözme becerileri, kognitif algısal beceriler,postür, denge, ince motor beceriler, kaba motor beceriler, görsel motor kontrol,görsel uzaysal algılama, toplumsal entegrasyon ve sosyal beceriler üzerine çalışmalarda bulunmaktadır.