DÜNΨA Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri


2003 yılında Karşıyaka’da Psikolojik Danışma Merkezi olarak faaliyetlerine başlayan DÜNYA Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezleri, 2004 yılında Dünya Özel Eğitim Merkezi ile ikinci şubesini açmış, 2006 yılından itibaren de Karşıyaka’da 5 katlı merkez binasında hizmet vermeye başlamıştır.

Merkez kurum binası, müstakil 700 metrekare kapalı alanı bulunan ve her türlü ulaşım aracıyla rahatlıkla erişilebilecek lokasyondadır. Karşıyaka vapur iskelesi, Karşıyaka dolmuş ve otobüs duraklarına 5 dakika mesafededir.

2013 yılında Alsancak ve Bostanlı şubeleri, 2016 yılında da Güzelbahçe şubesi konusunda uzman psikologların hizmet verdiği psikolojik danışmanlık merkezlerimiz olarak  hizmete açılmıştır.

2017 yılı itibariyle Alsancak Bizim Kulüp Anaokulu ve Çeşme Jump Start Aktivite Merkezi şirket bünyesine katılmıştır.

Sürekli büyüyen ve gelişen merkezimiz anaokulu, psikolojik danışmanlık ve özel eğitim eğitmenlerinin yer aldığı 70 kişilik uzman kadrosuyla hizmet vermeye devam etmektedir.

Ayrıca Hizmet kalitesine yatırım yapan DÜNYA Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezleri, İzmir'in ilk ve tek ISO 9001 Belgeli Özel Eğitim & Rehabilitasyon Merkezi’nin de sahibidir.

 
 
DANIŞMANLIK DÜZEYLERİ
 • Bireysel,
 • Grup

DANIŞMANLIK YÖNTEM ve İÇERİKLERİ

 
 
 

 

Bireysel Düzeyde; Psikolojik Danışmanlık (Tüm çalışanlara ve aile fertlerine yönelik),

 • İş/özel hayat dengesi,
 • İşyerindeki ilişkiler,
 • İşten ve işyerinde kaynaklanan kişisel sorunlar,
 • Yıldırma ve şiddet,
 • Stres, Anksiyete ve depresyon,
 • Duygusal sorunlar,
 • Evlilik, aile veya ilişki güçlükleri,
 • Alkol/madde kullanımı,
 • Travmatik olaylar,
 • Yas dönemleri,
 • İşle ilgili bireysel sorunlar,
 • Kişisel Düzeydeki Krizlere Müdahale
 • Öfke Kontrolü
 • Dikkat sorunları
 • Öğrenme Sorunları
 • Davranış Sorunları

Grup Düzeyinde; Grup çalışmaları (Fokus Grup, Etkileşim Grupları),

 • Grup Düzeyindeki Krizlere müdahale,
 • Arabuluculuk sisteminin geliştirilmesi,
 • Stres Yönetimi,
 • Öfke Kontrolü,
 • Etkili İletişim Teknikleri,
 • Çatışma Çözme Becerileri,
 • Zaman Yönetimi,
 • Motivasyon Eğitimi,
 • Çalışanların aile ve çocuk ilişkilerine yönelik eğitimler,
 • Çalışma alanlarına göre özel planlanmış eğitimler.

Tüm eğitim içerikleri kurum kültür ve ihtiyaçlarının yanı sıra çalışanların özellikleri de göz önünde bulundurularak hazırlanılacaktır.

HİZMET ESASLARI

 
 

 

Psikolojik Danışmanlık:

 

DÜNYA Psikolojik Danışma Merkezi, insanların yaşamlarının farklı dönemlerinde yaşadığı zorlukları çözümleyip sonlandırabilmeyi amaçlamaktadır. Bu süreçte zihinsel ve duygusal olarak benliği daha güçlü kılıp yaşamın zorlayıcı koşullarına danışanları uyum ve denge içinde hazırlamak amacıyla düşüncelerde, duygularda ve davranışlarda işlevsel bir değişim yaratılmaya çalışılmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Dinamik Terapi, Bilinçli Hipnoz Terapisi, Oyun Terapisi, Psikodrama, EMDR ve Play Attention merkezlerimizde uygulanan yöntemlerdir.

Çalışma sistemine göre ilk 3-4 seans danışan kişiyi ve problemlerini anlamak amacıyla değerlendirme yapılmaktadır. Çalışma süresi ve seansların sıklığı problemin niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Psikoterapi çalışmaları etik ilkelere bağlı kalınarak yürütülmektedir. Öncelik olarak danışanların yararı gözetilmekte ve görüşmeler sırasında verilen bilgiler gizli tutulmaktadır. Çocuk ve ergenlerle çalışılırken uygun görülen sıklıkla aileler ile de görüşmeler planlanır. Çalışmaların niteliğinin arttırılması amacıyla gizlilik ilkesine bağlı kalarak daimi süpervizyon çalışmaları da yapılmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık Birimlerimiz

 
 

 

 

Çocuk, ergen ve yetişkin psikoterapileri konunun uzmanı psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

* Yetişkin Birimi;

Bireylerin yaşamsal faaliyetleri ve karşılaşmış oldukları sorunlar ruh sağlığını olumsuz şekilde etkilemektedir. İstenmese dahi karşı karşıya kalınan ve aşılması güç görünen problemler duygu ve davranış kalıplarını etkileyerek yetişkin bireylerin yaşama adaptasyonunu zorlaştırır. Bireyler bu gibi sorunlar ile yüzleşmek durumunda kalabilmektedir.

Kişiler olumsuz yargılar ile boğuşmak zorunda kaldıklarında kendilerini güçlü hissedemedikleri için kendi içlerinde çelişkiler yaşamaya ve davranışsal sorunlar yaşamaya başlarlar. Kişilerin yaşadığı ruhsal problemler sosyal çevrelerine, yetişmiş oldukları aileye ve çevreye göre şekillenir. 

Yaşanan olaylara karşı kişiye yüklenen stres ve baskı hissi, baş etme mekanizmasının yönünü belirleyen bir faktördür. Birey genel yapısı ve yetiştiği alan itibari ile problem odaklı düşünce yönüne sahipse yaşadığı ruhsal soruna çözülemeyecek gözü ile bakabilir. Bu süreçte DÜNYA Psikolojik Danışma Merkezleri olarak bireyler ile tedavi sürecine dair tüm verileri toparlayıp en etkili tedavi yöntemini belirlemekteyiz. Seans sıklıkları ve yöntemler bireyin probleminin boyutuna göre şekillenir.  

Yetişkinlere Yönelik Psikolojik Danışmanlık 

 • Ruhsal çökkünlük hali (depresif bozukluk)
 • Kaygı problemleri (anksiyete bozukluğu)
 • Sosyal ve Özgül Fobiler
 • Ruhsal Travma
 • Kayıp & Yas Süreci
 • Stres Yönetimi (iletişim problemleri, öfke kontrolü vb. sorunlar)
 • Aile Danışmanlığı / Çift Terapisi

* Ergen Birimi;

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımlanan ergenlik dönemi; gençlerin bedenlerinde, bilişsel becerilerinde, ruhsal dünyalarında, kişilik örgütlenmelerinde ve ilişki yapılarında hızlı değişimlerin yaşandığı bir ayrılma-bireyselleşme dönemidir. Beden yapıları değişen, soyut düşünme becerileri kazanan, bu gelişime bağlı olarak hayatı sorgulamaya başlayan, duygusal iniş çıkışlar yaşayan, kimliğini kazanan, aileden uzaklaşıp arkadaşlara yönelen ve özerkleşen gençler ve aileleri bu süreçte bazı problemler yaşayabilirler. Aile ve arkadaş ilişkilerinde yaşanan problemler, depresyon, endişe, öfke, özgüven eksikliği, yeme problemleri, dikkat sorunları, kendine zarar verici riskli durumlara veya maddelere yönelme, sosyal fobi, sınav kaygısı ve kariyer belirleme problemleri sıklıkla karşılaşılan ve yardım için kurumumuza başvurulan konulardır.

Gençlerin ve ailelerin bu dönemi sağlıklı bir şekilde yapılandırabilmelerine yardımcı olmak amacıyla kurumumuzda bireysel ve aile odaklı psikolojik danışmanlık ve psikoterapi çalışmaları ile ergen etkileşimine yönelik grup çalışmaları yürütülmektedir.

Ergenlere Yönelik Psikolojik Danışmanlık 

 • Ergenlik Döneminin Gelişimsel Özellikleri
 • Kimlik Karmaşası ve Kişilik Gelişimi
 • Ergen ile Ebeveynler Arasındaki İletişim Problemleri
 • Aileden Ayrışma ve Bireyselleşme
 • Arkadaş İlişkileri ve Duygusal Sorunlar
 • Özgüven Problemleri
 • Meslek ve Kariyer Danışmanlığı
 • Sınav Kaygısı
 • Gelecek Kaygısı
 • Cinsel Gelişim ile İlgili Danışmanlık
 • Alkol, Sigara, Madde Kullanımı ve Bağımlılığı

* Çocuk Birimi;

Ailelerin çocukları ile ilgili karşılaştıkları sorunlarda ailelere ve çocuklara sorunlarını aşmak ile ilgili yardımcı olmak, hem de çocukların zihinsel, sosyal ve akademik becerilerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Yeme sorunları, özgüven sorunları, Tuvalet eğitimi, Korkular, Uyku sorunları, Aileye yeni bir kardeşin katılması, Aile içi kayıp, okul sorunları, Alt ıslatma, İletişim sorunları, Ebeveynlerin farklı tutumları, Kural koymada zorlanma konularında çalışmaları yürütülmektedir.

Çocuklara Yönelik Psikolojik Danışmanlık

 • Gelişimsel Problemler
 • Davranış Problemleri
 • Tuvalet Eğitimi – Alt Islatma
 • Parmak Emme
 • Tırnak Yeme
 • Yalan Söyleme
 • İnatçılık
 • Saldırganlık
 • Beslenme ve Yeme Problemleri
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Okul Korkusu
 • Okulda Başarısızlık
 • Ebeveynlerin Boşanma Sürecinin Çocukta Yarattığı Sorunlar
 • Anne-Baba-Çocuk Üçgeninde Çatışma ve İletişimsizlik
 • Otizm
 • Asperger Sendromu
 • Yaygın Gelişimsel Bzk.
 • Duyu Bütünleme Bzk.

Psikologlarımız çocuklarla çalışırken;

 • Oyun Terapisi
 • Filial Terapi
 • EMDR
 • Sosyal Beceri Geliştirme Çalışmaları
 • Dikkat ve Öğrenme Alanındaki eksiklere yönelik çalışmalar
 • Bilişsel Beceri Geliştirme Çalışmaları 

yöntemlerini kullanır.

Kurumsal Danışmanlık

 

 
 

 

 

DÜNYA Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezleri ayrıca, Kreş ve Anaokullarına yönelik değerlendirme, aile görüşmesi, seminer ve psikolojik destek hizmetleri de vermektedir.

 

Danışmanlık Verdiğimiz Anaokulları;

*Helen Doron Anaokulu, *Kelebek Anaokulu, *Çilek Gündüz Bakımevi, *Minikoloji Anaokulu, *Mavielele Anaokulu, *Kids Aloud Anaokulu, *Happy Kids Anaokulu

 

Özel Eğitim:

Özel Eğitim Merkezlerimizde; Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Okuma Bozukluğu (disleksi), Matematik Bozukluğu (diskalkuli) gibi Öğrenme Bozuklukları (ÖÖG), Konuşma Bozuklukları, Gelişim Gerilikleri, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Otizm, Asperger Sendromu, Duyu Bütünleme Bozuklukları ve Sosyal Beceri Gelişimi alanlarında konusunda uzman, eğitim deneyimi olan eğitmen ve psikologlarla hizmet verilmektedir.

Kurumda eğitim alan çocukların istenildiği düzeyde planlı bir şekilde ilerleme gösterebilmesi için; aile, okul ve özel eğitim merkezinin birlikte hareket etmesi, eğitimin odaklandığı noktadır.

Kuruma devam eden öğrencilerin aileleriyle periyodik olarak aile görüşmeleri yapılmaktadır. Bu görüşmelerin içerikleri; çocukların ev ortamındaki davranışlarını geliştirme, aile-çocuk arasındaki sorunların çözüm yolları üretilmesi üzerinedir.

Anaokulu:

Okul öncesi dönem eğitimi çocuk gelişiminin önemli bir parçasıdır. DÜNYA Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezleri bünyesindeki BİZİM KULÜP ANAOKULU, "Her çocuk ve aile özeldir" inancı ile çocuklarını bilimsel metotlarla değerlendirip "kişisel gelişimlerine" olumlu katkıda bulunan, eğitim dünyasındaki yenilikleri deneyimlerinin süzgecinden geçirerek programına entegre edebilen bir sistemdir.

Anaokulunda, çocukların yaşam başarılarını sağlamaları için gerekli temel becerileri onlara kazandırmak, öğrenmeyi sevdirmek, teknolojik olanaklardan yararlanarak çok yönlü gelişimi sağlamak misyonu ile hizmet verilmektedir.

Kurumda veli – çocuk - okul arasında sağlıklı iletişim kurabilme, çocukları anadillerinde yetkinleştirebilme, İngilizceyi ise kullanıp geliştirebilmeleri için çocuklara olanaklar sunulmaktadır. Eğitimin gereği sağlıklı fiziksel ve ruhsal ortam sunulmaktadır.

Eğitim süreci, projeler yaratma ve uygulama, etkin öğrenme yöntemleri geliştirme, eğitim verdiği kadar almayı da sürdüren mentaliteyle kurgulanmıştır.